Τιμή στη μνήμη των 353.000 ψυχών του Ποντιακού Ελληνισμού

Τιμήσαμε, τη μνήμη των 353.000 ψυχών του Ποντιακού Ελληνισμού που εξοντώθηκαν με απάνθρωπο και αποτρόπαιο τρόπο, πέφτοντας θύματα του τυφλού εθνικισμού.

Παράλληλα εξαίρουμε τον ηρωικό βίο των Ελλήνων του Πόντου που διασώθηκαν και συνέβαλαν τα μέγιστα στην ανόρθωση και την πρόοδο της μητέρας πατρίδας, στην οικονομική ανάπτυξη και τον πλούτο της πολιτισμικής μας ταυτότητας.
Η αναγνώριση της Γενοκτονίας υπήρξε αυτονόητο και ελάχιστο χρέος της χώρας μας. Η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης δεν εξαντλεί τη δυναμική της στο παρελθόν. Λειτουργεί συμβολικά και αποτρεπτικά για το μέλλον.
Η Τουρκία παραμένει μια αναθεωρητική δύναμη και μια χώρα που αρνείται να συμφιλιωθεί με το παρελθόν και τα ιστορικά της λάθη.

Η προσπάθειά μας για τη διεθνή αναγνώριση της Γενοκτονίας πρέπει να λάβει εθνικά χαρακτηριστικά και να συμβάλουμε στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Related posts

Leave a Comment